A A A
Askim Regn 5

Barneverntjenesten

Arbeidet vårt er alle saker som hører inn under Lov om barneverntjenester. Vi har også som oppgave å gjøre utredninger i forbindelse med adopsjoner.

  • Vi skal bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår
  • Vi skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp
For kontakt med Barneverntjenesten:
NY BESØKSADR: ORDFØRER VOLDENS VEI 1, 1850 MYSEN, HEGGIN 3
Telefon: 69 68 10 01
E-post: barnevern@askim.kommune.no

Åpningstider sommertid (15. mai - 14. september): 
Mandag: Kl. 08.00 - 15.30 
Tirsdag - fredag: Kl. 08.00 - 14.30
 
Åpningstider vintertid (15. september - 14. mai):
Mandag: Kl. 08.00 - 17.00
Tirsdag - torsdag: Kl. 08.00 - 15.30
Fredag: Kl. 08.00 - 15.15

 
Barneverntjenesten tror at familier kjenner seg selv og sin egen bakgrunn best. Derfor vil vi alltid ta utgangspunkt i familien og hvordan de selv ser behovet for hjelp.

Ved innledning av et samarbeid med barneverntjenesten i form av tiltak, vil familien være med å lage en samarbeidsavtale. Denne avtalen inneholder mål for arbeidet, hvem som skal involveres, hvordan vi skal jobbe og hvor ofte vurdering av barneverntjenestens samarbeid med familien gjøres.
En slik samarbeidsavtale kan til enhver tid endres. Vi vil hele tiden ha en dialog med familien om hvordan vi jobber, slik at resultatet av samarbeidet blir best mulig for familien.
Foreldre og barn/ungdom under 18 år kan motta tjenesten.
Alle som har behov for råd og veiledning eller vil drøfte problemstillinger, kan konsultere barneverntjenesten uten at henvendelsen registreres som barnevernssak.

Dokumenter

Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16/pdf.gif
329Kb   2019-09-30
/images/icons/16x16/pdf.gif
6M   2019-09-30
/images/icons/16x16/default.gif
111Kb   2019-09-30