A A A
Askim Regn 5

Eventyrveien Bofellesskap

Eventyrveien bofellesskap for personer med utviklingshemning

Hver beboer har sin egen leilighet med bad, kjøkken / stue og soverom. Bofellesskapet har et fellesareal. Her er det sosiale aktiviteter sammen med tjenesteyterne og andre beboere. Det er også felles måltid iblant. Tilbudet er døgnbemannet. Beboer får opplæring, veiledning og støtte i dagliglivets aktiviteter ut fra den enkeltes behov. Det blir utarbeidet individuelle opplegg ut fra den enkeltes behov og ønsker når det gjelder daglige gjøremål og aktiviteter.

Kontaktinformasjon
Type kontakt Kontaktinformasjon
Tjenestested Eventyrveien 1B
Besøksadresse Eventyrveien 1B, 1807 Askim
Postadresse Postboks 2003, 1802 Askim
Telefon

+47 69 68 14 70 (Avd A)

+47 69 68 14 71 (Avd B)

Telefaks +47 69 88 84 61
E-post postmottak@askim.kommune.no