A A A
Askim Regn 5

Fritidstilbud for mennesker med bistandsbehov

Askim kommune gir fritidstilbud til mennesker med ulike bistandsbehov.

Hver mandag formiddag er det badegruppe på Østfoldbadet.

Møt opp på Østfoldbadet kl 9.55 og bruk inngangen ut mot kulturhusparken. En aktivitetsassistent fra Askim kommune vil være tilstede, og badet er tilgjengelig for badegruppa fram til 11.30. I løpet av denne tiden kan du også være med på en økt med enkel vanngymnastikk. Denne aktiviteten blir ledet av en av kommunens fysioterapeuter.

Badetilbudet er for innbyggere bosatt i Askim og som har fått anbefalt aktiviteten gjennom psykiatritjenesten i kommunen eller DPS.

Badegruppa følger skoleåret, det vil si at det ikke er aktivitet i skolens ferier. Det er gratis å være med i badegruppa for innbyggere i Askim.

For mer informasjon, kontakt Leni Isaksen på telefon 95 96 26 14.

En  onsdag i måneden arrangeres det hyggekveld i lokalene til KABB i Skogveien 22. 

Velkommen til:

  • Dans
  • Underholdning og bingo
  • Felles måltid
  • Sosialt samvær

Hyggekveldene er for mennesker med psykisk utviklingshemming.

For mer informasjon, kontakt Leni Isaksen på telefon 95 96 26 14.