A A A
Askim Regn 5
business people

Askim kommune - en attraktiv arbeidsgiver

Askim kommune ønsker å være en attraktiv arbeidsgiver. Vi skal ha en helhetlig og gjennomtenkt arbeidsgiverpolitikk som gjenspeiles i alle ledd i organisasjonen. 

Askim kommune beholder og utvikler dyktige medarbeidere, og har god konkurranseevne i arbeidsmarkedet.

Askim kommunes kjerneverdier er tillit, glede, mot og raushet. Vår praksis bygger på disse verdiene, som igjen gjenspeiles i vår kommunikasjon, våre beslutninger og handlinger.

 

Selvbetjening