Ungdom som klatrer

Klubbstyret

TimeOut har et klubbstyre som består av 5-10 ungdommer. Klubbstyret tar opp nye ungdommer hvert år.

Klubbstyret skal sikre ungdommenes medvirkning på TimeOut og har jevnlige møter med lederne på TimeOut.

Klubbstyret:

  • deltar aktivt i planlegging og gjennomføring av aktiviteter og arrangementer
  • bidrar med aktiviteter på Junior TimeOut
  • bidrar med ideer til hvordan TimeOut kan være
  • skal være forbilder for de andre ungdommer
  • skal være TimeOut sitt ansikt utad
  • deltar med to medlemmer på brukerrådet til virksomhet kultur
Nøkkelord:
klubbstyret medvirkning ideer forbilder aktiviteter arrangementer

 


 

2017-10-09
Tips en venn  Skriv ut