A A A
Askim Skyet 3

Næringsplaner

Forslag til planprogram - kommunedelplan for næring 2016 - 2020

Forslag til planprogram – kommunedelplan for næring 2016-2020, har vært ute til offentlig ettersyn. Planprogrammet skal vedtas av Bystyret i Askim, og skal munne ut i en næringsplan som skal være et styringsverktøy for det politiske og administrative arbeidet med næringsutvikling i Askim kommune fram mot 2020.

Dersom du har forslag til hvordan Askim kommune skal arbeide videre med næringsutvikling i kommunen vil vi gjerne høre fra deg. Da kan du kontakte rådgiver for nærings- og samfunnsutvikling: kristine.hasle@askim.kommune.no :

Under finner du informasjon om mål og strategier for næringsutvikling.

Mål, strategier, lovverk som er gjeldende for Askim finner vi i lokalt vedtatt næringsplaner for Askim og Fylkesplanen for Østfold:

 

NÆRINGSPLAN FOR ASKIM  2010 - 13
Næringsplanens tiltaksdel 2010 - 2013
Vedlegg til Askims næringsplan
 

REGIONAL NÆRINGSPLAN FOR INDRE ØSTFOLD 2010 - 13
Vedlegg til regional næringsplan
 

FYLKESPLAN FOR ØSTFOLD 2009 - 12 mot 2050
Fylkesplanens kart over Indre Østfold
 

Forskrift om rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre