Tekststørrelse
A+ A-
Kontrast
farge.png lofi.png
Vær fra yr.no
Regn
Lekemiljø ute og inne

Fakta om barnehagen

Prestenga barnehage tilbyr plasser til barn i alderen 0-6 år fordelt på 6 baser, som blir tilpasset barnets behov. Vi jobber til en hver tid for et godt faglig tilbud basert på Reggio Emilias filosofi og intensjonene i Lov om barnehager og Rammeplan for barnehagen. Vi ser hvert menneske som sosialt, unikt, kompetent og utforskende og dette skal komme til utrykk gjennom leken, prosjektarbeid og hverdagsaktiviteter i barnehagen. Prestenga barnehage er godkjent som helsefremmende barnehage. Barnehagen har et internasjonalt miljø med både ansatte og familier fra ulike kulturer og land, barnehagen samarbeider i nettverket NAFO med andre barnehager og skoler. NAFO står for nasjonalt senter for flerkulturell opplæring.

Barnehagen ligger tilgjengelig til ved å være sentrumsnær , samtidig som den er i naturskjønne omgivelser med Prestegårds skogen, lysløype, Linna og idrettsanlegg i umiddelbar nærhet. Barnehagen benytter Askimhallen aktivt.

Som en del av Askimbarnehagen jobber vi systematisk med kvalitetsarbeid gjennom fokusområdene foreldresamarbeid og sosialt miljø inneværende år. Personalutviklingen har fokus på implementering av ny rammeplan. Inneværende år jobber vi aktivt med teoretisk og praktisk kompetanseheving innenfor rammeplanens område "Livsmestring og helse".

 

 

Tips en venn  Skriv ut