A A A
Askim Regn 5

Til foreldre

Tidlig innsats skal øke bevisstheten hos de ansatte i Askim kommune som jobber med barn og unge.

Noen av disse barna eller ungdommene har behov for ekstra oppmerksomhet og støtte i korte eller lengere perioder av livet. Stafettloggen skal sikre en tidlig innsats og medansvar for disse barna. 

Vi ønsker med dette å øke kvaliteten på det arbeidet med barn og unge i kommunen, slik at de som trenger det skal få den hjelpen de har behov for.
For at det skal bli tydelig hvem som har ansvaret for å koordinere arbeidet rundt barnet/ungdommen, innfører vi begrepet «Stafettholder». Stafettholderen skal være en person som står nærmest barnet/ungdommen og familien i hverdagen. Dette kan for eksempel være helsesøster, pedagogisk leder i barnehagen og avdelingsleder på skolen.

For å sikre at vi som jobber rundt barnet og dere foreldre til enhver tid vet hva vi skal jobbe med, oppretter vi en elektronisk stafettlogg som kan følge barnet. Stafettloggen opprettes etter samtykke fra foreldre (og ungdom).

Stafettloggen

Skjemaer og rutiner

Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16/pdf.gif
31Kb   2016-05-26
/images/icons/16x16/pdf.gif
42Kb   2016-11-29
/images/icons/16x16/pdf.gif
108Kb   2016-05-30
/images/icons/16x16/pdf.gif
57Kb   2016-05-30
/images/icons/16x16/pdf.gif
77Kb   2016-05-26
/images/icons/16x16/pdf.gif
34Kb   2016-05-30
/images/icons/16x16/pdf.gif
170Kb   2016-05-26
/images/icons/16x16/pdf.gif
110Kb   2016-05-26
/images/icons/16x16/pdf.gif
42Kb   2016-05-30
/images/icons/16x16/pdf.gif
41Kb   2016-05-30
/images/icons/16x16/pdf.gif
136Kb   2016-05-26
/images/icons/16x16/pdf.gif
25Kb   2016-05-26
/images/icons/16x16/pdf.gif
179Kb   2016-05-26